Avís Legal

El titular d'aquest lloc web és LA BAHIA CAFETERIA LARU S.L. amb C.I.F./N.I.F. B-53333654, amb domicili a l'Avda. Madrid, 19 codi postal 03503 de Benidorm (Alacant).

L'accés al Site de LA BAHIA CAFETERIA LARU S.L és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de LA BAHIA CAFETERIA LARU S.L.. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.